Grabowska-Lepczak, Izabella. „Rola Edukacji W kształtowaniu Bezpiecznych Zachowań I Postaw W Aspekcie zrównoważonego Rozwoju ”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 7, no. 1 (lipiec 28, 2021). Udostępniono lipiec 19, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2500.