Wróblewski, Ryszard. „Elementy Koncepcji zarządzania bezpieczeństwem Narodowym ”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 7, no. 1 (lipiec 28, 2021). Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2492.