Smaga, Daniel. „Specyfika Zadań Straży Granicznej I służby Celnej Jako Formacji zwalczających Terroryzm”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 3, no. 2 (grudzień 20, 2017): 151–160. Udostępniono maj 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/225.