Niczyporuk-Chudecka, Izabela. „Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych W Ramach Stanu Wojennego - Historia I współczesność”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 3, no. 2 (grudzień 20, 2017): 88–99. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/221.