Smaga, Daniel, i Marcin Mazurek. „Specyfika Zadań Polskiej Policji Wobec Terroryzmu”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 3, no. 1 (maj 31, 2017): 122–133. Udostępniono wrzesień 23, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210.