Krzemińska, Agata. „System Opieki Nad Weteranami W Republice Estońskiej”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 3, no. 1 (maj 31, 2017): 96–112. Udostępniono wrzesień 21, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/208.