Avdeenko, Galina, Sergey Dmitrev, i Jacek Zieliński. „COVID-19 a działalność przedsiębiorcza: Analiza porównawcza Konsekwencji I Oczekiwań”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 6, no. 2 (grudzień 28, 2020): 8–22. Udostępniono listopad 28, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/1875.