Lewandowski, Mateusz. „Bezpieczeństwo Energetyczne W Problematyce bezpieczeństwa Narodowego”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 5, no. 1 (październik 12, 2019): 168–185. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/1543.