Kamiński, Mariusz Antoni. „Służby Wywiadowcze I Kontrwywiadowcze W Strukturze organów państwa Republiki Estonii”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 5, no. 1 (październik 12, 2019): 121–134. Udostępniono maj 22, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/1539.