Vasilyev, Anton, i Olga Vasilyeva. „Etyczne I Prawne Aspekty Robotyki: Perspektywa Europejska”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 5, no. 1 (kwiecień 8, 2023): 113–120. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/1538.