Marcinkowski, Czesław. „Recenzja Monografii Aleksandra B. Szirokorada, Bitwa O Syrię. Od Babilonu Do ISIS, Moskwa 2016”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 5, no. 2 (styczeń 28, 2020). Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/1528.