Pikuleva, Irina. „Sovereign Bankruptcy”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2, no. 1 (czerwiec 30, 2016). Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/144.