Kos, Olgierd, Hanna Sienkiewicz-Kaya, i Sylwia Zakrzewska. „Patriotism in the Face of Modern Threats”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2, no. 1 (czerwiec 30, 2016). Udostępniono maj 22, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/143.