Lasota, Anna. „Służba Kobiet W Policji Republiki Słowenii Jako Przejaw Feminizacji Formacji Policyjnych państw Unii Europejskiej”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2, no. 1 (czerwiec 30, 2016). Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/141.