Setov, Nikita. „Security Problem in Neoclassical Realism”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2, no. 1 (czerwiec 30, 2016). Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/133.