Niewiada, Olga. „Katalog Zbrodni Wojennych W świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 1, nr 1, czerwiec 2015, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/92.