Krzewniak, D. „Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 1, nr 1, czerwiec 2015, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/90.