Ciołek, Łukasz, i J. . Przychodzień. „Ewolucja Instytucji Koncesji W Prawie Polskim Po 1988 Roku”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 1, nr 1, czerwiec 2015, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/87.