Hernacka-Janikowska, A. „Nowelizacja Art. 258 Kodeksu Karnego W świetle Dynamiki Zjawiska przestępczości Zorganizowanej”. 2023. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 9, nr 1, wrzesień 2023, s. 123-35, doi:10.34739/dsd.2023.01.10.