Agara, T., B. O. Usamotu, i O. Akinrinde. „Schizma Doktrynalna I Polityka Religijnego Sektarianizmu W Islamie: Zrozumienie Pierwotnej Przyczyny Sekciarskiego I Religijnego Terroryzmu Na Bliskim Wschodzie I W Afryce Północnej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 8, nr 1, lipiec 2022, s. 179-01, doi:10.34739/dsd.2022.01.12.