Rutkowska, Patrycja. „Wokół rozważań Nad międzynarodowym Systemem Ochrony dóbr Kultury W Konfliktach Zbrojnych”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 4, nr 2, grudzień 2018, s. 158-73, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/269.