Śliwińska, A. . „Zagrożenia Dla Lotnictwa Cywilnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 4, nr 1, czerwiec 2018, s. 207-18, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/258.