Piontek, Łukasz. „Zapobieganie I Zwalczanie Handlu Ludźmi Przez Policję I Straż Graniczną Na Terytorium RP”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 4, nr 1, czerwiec 2018, s. 193-06, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/257.