Pieróg, Iwona. „Rola Sił Zbrojnych W Procesie Budowania Pokoju - Casus Bośni I Hercegowiny”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 4, nr 1, czerwiec 2018, s. 178-92, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/256.