Sadłowska-Wrzesińska, Joanna. „Bezpieczeństwo Jako Stan umysłu, Nie Systemu. O Potrzebie kształtowania Bezpiecznych Zachowań W środowisku Pracy”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 4, nr 1, czerwiec 2018, s. 146-63, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/254.