Szydlik, Adrian. „Karnoprawny Aspekt przestępstw Przeciwko obronności I bezpieczeństwu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 178-8, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/232.