Siemiątkowski, Jakub. „Obronność Polski W myśl środowisk republikańskich W świetle Publicystyki Pism "Rzeczy Wspólne" I «Nowa Konfederacja»”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 161-77, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/228.