Smaga, D. . „Specyfika Zadań Straży Granicznej I służby Celnej Jako Formacji zwalczających Terroryzm”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 151-60, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/225.