Nowak, Piotr. „«Ład Postlizboński» W Europie”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 100-11, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/222.