Niczyporuk-Chudecka, Izabela. „Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych W Ramach Stanu Wojennego - Historia I współczesność”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 88-99, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/221.