Kanar, M. . „Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa W Polsce. Zmiany Na Przestrzeni Lat 2002-2014”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 70-87, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/220.