Jarnicki, D. „Przewartościowania I Adaptacje. Epilog Nordyckiej bezaliansowości?”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 51-69, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/219.