Bartosik, Łukasz . „Prawo Do Posiadania I Noszenia Broni W II Poprawce Do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie Oryginalistyczne”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 2, grudzień 2017, s. 27-42, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/217.