Wierzbicki, Marcin. „Miejsce Policji W życiu społecznym”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 1, maj 2017, s. 145-57, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/212.