Stempień, Marta. „Dzihadyzm a Tworzenie Quasi-państw. Funkcjonowanie «państw dżihadystycznych» W Przestrzeni międzynarodowej - Studium porównawcze”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 1, maj 2017, s. 134-4, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/211.