Smaga, D. ., i M. . Mazurek. „Specyfika Zadań Polskiej Policji Wobec Terroryzmu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 1, maj 2017, s. 122-33, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210.