Liśniewska, Helena. „Odzyskiwanie Izolowanego Personelu - Nowy Kierunek W Siłach Zbrojnych RP?”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 1, maj 2017, s. 113-21, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/209.