Krzemińska, Agata. „System Opieki Nad Weteranami W Republice Estońskiej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 3, nr 1, maj 2017, s. 96-112, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/208.