Avdeenko, G. ., S. . Dmitrev, i J. Zieliński. „COVID-19 a działalność przedsiębiorcza: Analiza porównawcza Konsekwencji I Oczekiwań”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 6, nr 2, grudzień 2020, s. 8-22, doi:10.34739/dsd.2020.02.01.