Lewandowski, M. „Bezpieczeństwo Energetyczne W Problematyce bezpieczeństwa Narodowego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 5, nr 1, październik 2019, s. 168-85, doi:10.34739/dsd.2019.01.13.