Kamiński, M. A. „Służby Wywiadowcze I Kontrwywiadowcze W Strukturze organów państwa Republiki Estonii”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 5, nr 1, październik 2019, s. 121-34, doi:10.34739/dsd.2019.01.09.