Kądziołka, K. „Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością W Polsce”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 2, nr 2, listopad 2016, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/150.