Kos, O., H. Sienkiewicz-Kaya, i S. Zakrzewska. „Patriotism in the Face of Modern Threats”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 2, nr 1, czerwiec 2016, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/143.