Makowska, Joanna. „Rola zarządzania Kryzysowego W Systemie zarządzania bezpieczeństwem Narodowym”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 2, nr 1, czerwiec 2016, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/142.