Lasota, A. „Służba Kobiet W Policji Republiki Słowenii Jako Przejaw Feminizacji Formacji Policyjnych państw Unii Europejskiej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 2, nr 1, czerwiec 2016, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/141.