Franczyk, Maria. „Od bezpieczeństwa Do Interwencjonizmu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, t. 2, nr 1, grudzień 2015, https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/103.