[1]
M. Drygiel-Bielińska, „Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa”, DeSec, t. 2, nr 1, grudz. 2015.