[1]
O. . Niewiada, „Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego”, DeSec, t. 1, nr 1, cze. 2015.