[1]
Łukasz Ciołek i J. . Przychodzień, „Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku ”, DeSec, t. 1, nr 1, cze. 2015.