[1]
D. Liszkowska, „Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa”, DeSec, t. 9, nr 2, s. 131–148, kwi. 2024.